ربا ت های موتومن

شرکت یاسکاوا ربات های خودرا با نام موتومن عرضه می کند که این محصولات شامل انواع ربات های بسته بندی ، ویژه جوشکاری ، مخصوص جابجایی اشیاء ، پولیش و پرداخت قطعات و… می باشد

اخیرا ۳ دستگاه موتومن ۱۶۰-۲۰۰ وارد انبار مجموعه گردید. در صورت تمایل می توانید با هماهنگی از آنها دیدن فرمایید.