بایگانی برچسب: خودروسازی

قدرت ربات های KUKA در صنعت خودرو

ربات kuka در صنعت خودرو

صنعت خودرو در سال های اخیر شاهد پیشرفت های بزرگی بوده است و روبات های KUKA نقش بسزایی در این پیشرفت ایفا کرده اند.